top of page
  • Розглнуто  сутність  та  зміст  поняття  "ділова комунікація", види  комунікацій  в  організації , базові  комунікативні  компетентності  на  ринку  праці , засоби  організації  ефективної  ділової  вербальної  та  невербальної  комунікації , методику  побудови  ефективної  системи  внутрішньо - корпоративних  ділових  контактів. Проаналізовано  методи  організації  індивідуальних , колективних  форм  ділової  комунікації  та  кампаній  зв'язків  з  громадськістю. 
  • Для  студентів  вищих  навчальних  закладів - майбутніх  фахівців  у  галузі  інформаційної , бібліотечної  та  архівної  справи, а  також  студентів  та  викладачів  гуманітарних  напрямів  підготовки.

"Ділова комунікація" автори Химиця Н.О. Морушко О.О.

250,00₴Ціна
  • Химиця Н.О. , Морушко О.О.

  • Black Facebook Icon
bottom of page